Gussteile (Gusskomponenten)

Wir bieten verschiedene Gussverfahren...

  • Aluminium Druck- und Kokillenguss
  • Präzisionsguss / Feinguss (Wachsausschmelzverfahren)
  • Grauguss (Sandguss)
  • Temperguss (Hardguss), Schleuderguss
  • Sphäroguss, Grauguss
  • Rotguss (Kupfer-Zinn-Zink-Legierung)